INTRODUCCIÓ

Presentació dins el Science and Cooking World Congress Barcelona 2023 d’un mapa de Cuiners Catalans que transmeten el coneixement de la Cuina Catalana al món.

 

Són “CATalitzadors” de la Cuina Catalana” al món.

OBJECTIUS

 • Establir una xarxa de CATalitzadors de la Cuina Catalana al món, a través de l’estructura del Science and Cooking World Congress.
 • Planificar: Projectes, relacions, col·laboracions, o qualsevol activitat que pugui contribuir a crear coneixement.

 

Aquest projecte està lligat al Manifest que es va signar ja al 2019 en el Primer Congrés SCWC Barcelona 2019. (adjunt com a annex). ecució: Document de constitució de la xarxa amb la idea de Presentar el Projecte en el Science and Cooking World Congress Barcelona 13 de novembre del 2023 a les 10h a la Universitat de Barcelona. Serà un acte curt però de posicionament del projecte on es donarà el document d’acreditació als membres del projecte.

 

 

Beneficis de formar part d’aquesta estructura:

 

 1. Pots fer qualsevol activitat amb el segell/logo de l’Estructura Science and Cooking Word Congress. Cal demanar el logo i indicar l’activitat que es vol fer.
 2. Ajuda en el que puguis necessitar avalat pel Science and Cooking World Congress.
 3. Entrada al Science and Cooking World Congress Barcelona 2023 i altres anys i totes les activitats que es generin de l’organització.
 4. Contactes amb institucions, empreses y professionals que estiguin al nostre abast.

PROGRAMA

AULA MAGNA (Edifici Històric Universitat de Barcelona)

 

Dilluns / Monday / Lunes 13 nov

 

9:00 h Benvinguda i presentació oficial del Congrés
Dr. Joan Guàrdia (Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona), …(Conseller/a del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), …(Regidor/a de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de l´Ajuntament de Barcelona), …(Diputat/a delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona), Ferran Adrià (President del Comitè Científic Gastronòmic del Congrés), Davide Cassi (Universitat de Parma i Vicepresident del Congrés), Harold Mc Gee (Honorary President of the SCWC) i Pere Castells (President del Congrés). Presentació del Projecte CATalitzadors “Cuina Catalana al món” i entrega d’acreditacions.

ORGANITZACIÓ

 • Pere Castells (President del SCWC BCN) Responsable de la creació de l’Estructura CATalitzadors “Cuina Catalana al mon”.

 

Xarxa en creació:

 

 • Jordi Vallès (Hong Kong)
 • Marti Carlos (Singapur)
 • Nuria Gibert (Singapur)
 • Edgar Sanuy (Hong Kong)
 • Ferran Tadeo (Bangkok)
 • Abraham Balaguer (Suïssa).
 • Oscar Bosch (Sao Paulo).
 • Xesc Sancho (Kallstadt, Alemanya)
 • Angel Roqueta (Ginebra, Suïssa)
 • Marc Torices (Bali, Indonesia).
 • Mateu Villaret (Japó)
 • Gerard Villaret (Bangkok)
 • Alex Molina (Shanghai, China)
 • Marc Lores (Portugal)
 • Ivan Tarragó (Vietnam)
 • Alain Devahive (Singapur i Asia en general)
 • Jordi Grau (Sport Hotels Resort & Spa Executive Xef Soldeu Principat d’Andorra)
 • Josep Barahona (Japó)
 • Jordi Oliver (Fonda St. Jordi a Ebisu (Shibuya-Tokyo)
 • Marc Canalis (Tokyo)
 • Carlos Montobbio (Singapore )
 • David Vives. Consultor Asia
 • Sergi Vallés. Hotansa.Andorra

MANIFEST

MANIFEST “SCIENTIFIC GASTRONOMY BARCELONA 2019”

 

Reunits a Barcelona, professors, xefs, investigadors, comunicadors i experts de tot el món que en les últimes dècades hem contribuït a la comprensió i innovació de la gastronomia des de les nostres diferents disciplines, en el marc del Science & Cooking World Congress Barcelona 2019 que s’ha celebrat a l’Aula Magna de l’Edifici Històòric de la Universitat de Barcelona els dies 4, 5 i 6 de març dins de les activitats del III Congrés Català de la Cuina 2018-2019,

 

Acordem

 

Redactar aquest manifest dirigit al sector econòmic de l’alimentació i la gastronomia, a l’administració, als responsables educatius i a la societat en general, per establir els principis bàsics d’una nova disciplina o àmbit de coneixement que en els úúltims anys ha pres forma.

 

 1. La cuina és una activitat essencial per als humans, que el distingeix dels altres animals i que és necessària per a tots els aspectes de la seva alimentació i benestar.
 2. La cuina, per la seva pròpia naturalesa, evoluciona contínuament per adaptar-se als canvis socials, econòmics, ètics i d’estil de vida.
 3. La ciència és fonamental per generar nou coneixement i la ciència, aplicada a la cuina, afavoreix la innovació culinària.
 4. El propòsit de la cuina éés modificar els aliments perquè siguin més adequats per a l’home: “bons per menjar”, “bons per pensar” i “bons per a la salut”.
 5. Aquests conceptes de “bo” no es poden reduir a la interpretació de conceptes aïllats, presents en altres ciències. Cada vegada és més necessaria una visió pròpia nascuda d’una mirada holística de tot el relacionat amb la cuina.
 6. La formació superior professional o universitària ha d’incorporar nous coneixements culinaris basats en l’evidència científica en els programes i activitats vinculats a la cuina.
 7. Per tot això, la Gastronomia Científica, entesa com a ciència culinària i gastronòmica, ha de ser considerada una disciplina nova i independent, amb els seus propis paradigmes, però que es relacioni amb altres ciències de manera constructiva.
 8. Les administracions han d’incorporar aquesta nova realitat en la planificació dels programes de formació, d’investigació i de promoció de la innovació, amb total equivalència amb la resta d’àmbits o àrees de coneixement reconegudes.
 9. La innovació culinària dins l’àmbit professional i la creació de doctorats especíífics en l’àmbit de l’educació superior han de ser potenciades com a finalitats d’aquest procés de normalització.
 10. La Gastronomia Científica propugna els 17 objectius de desenvolupament sostenible proposats per Nacions Unides, especialment els valors globals de sostenibilitat, responsabilitat social i humanitat.

 

Per tot això anteriorment indicat, els promotors del present manifest acordem treballar conjuntament i cooperativament perquè aquesta nova disciplina, la “Gastronomia Científica”, sigui promoguda i difosa a través de tot tipus d’activitats. També, per tal de dur a terme un seguiment periòdic de l’evolució d’aquests objectius, s’acorda crear un congrés de “Science and Cooking” periòdic i un òrgan de seguiment que actuï com a observatori permanent denominat ” Barcelona Observatory on Science and Cooking”.

 

Barcelona, 6 de març de 2019