Science and Cooking Innovation Awards

A final del segle XX, però sobretot al llarg d’aquest segle XXI, hi ha hagut una veritable innovació culinària basada en la ciència i la tecnologia. S’han modificat metodologies clàssiques mitjançant la introducció a la cuina d’aspectes més propis de laboratoris científics, com la precisió en la mesura de masses, volums, temperatures i temps o el control de paràmetres d’operació, s’han desenvolupat projectes de recerca específics i s’han difós i publicat els resultats d’aquests projectes. El Science and Cooking World Congress Barcelona 2019 estableix uns premis anuals, els Sferic Awards, per valorar científicament una tècnica culinària que hagi contribuït o pugui contribuir a la innovació científica. Els premis s’emmarquen en el desenvolupament del concepte Science and Cooking, que contempla tres aspectes independents però relacionats:

 

  • L’aplicació del coneixement científic a la pràctica culinària.
  • L’ús de la ciència com a mitjà d’innovació culinària.
  • L’ús de la pràctica culinària com a eina didàctica per explicar la ciència.
Premis_Sferic_Awards_L1030395

Bases

La Science & Cooking World Commission convoca els premis anuals Sferic Awards amb l’objectiu de guardonar creacions culinàries amb un component d’innovació científica en l’àmbit de la cuina i la pastisseria de restaurant del segle XXI. Opten als premis totes les creacions que compleixin les condicions següents:

La innovació concerneix l’ús d’una tècnica, utensili, aparell o producte que provoca un canvi físic i/o químic.

La innovació té un impacte internacional en l’àmbit de la cuina o la pastisseria de restaurant.

La innovació ha de ser una aplicació regular en el menú o la carta d’un restaurant obert al públic.

El mètode innovador s’aplica en components consumibles aïlladament o de manera substancial en el conjunt d’un plat.

La innovació és saludable, sostenible i èticament responsable.

Jurat

L’elecció de les innovacions guardonades correspondrà a un jurat científic format pels membres de la Science & Cooking World Commission, juntament amb assessors científics internacionals. Si en el moment d’emetre el veredicte es produeix un empat en la votació, el president de la SCWC, en una segona votació, disposarà d’un vot de qualitat. Els premis s’atorgaran per majoria de vots, es podran atorgar premis ex aequo i els premis podran quedar deserts. No es preveu la proposta formal de candidatures al premi per part de persones o organismes externs al jurat. En la primera edició dels Sferic Awards es podran guardonar innovacions desenvolupades en qualsevol any del segle XXI.

Premi

Els premis es concediran a l’equip que ha fet possible la innovació. Els guardonats rebran l’Sferic Award i un diploma amb el veredicte del jurat.

Proclamació i lliurament

La proclamació del premi tindrà lloc el 14 de març de cada any, en homenatge al discurs «The physicist in the kitchen», ofert en aquesta data de l’any 1969 pel físic Nicholas Kurti. El dia del lliurament dependrà dels actes previstos anualment. Excepcionalment, el 2019 els premis es lliuraran el dimecres 6 de març del 2019, durant els actes de cloenda del Science and Cooking World Congress Barcelona 2019.

Recolzament i Patrocini