Aigües de Barcelona

Avui parlem d’Aigües de Barcelona, l’empresa publico-privada que gestiona l’aigua del terriotori metropolità de Barcelona.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona és una de les àrees més poblades d’Europa. Formada per 36 municipis i amb mes de 3 milions d’habitants, no és una zona fàcil de gestionar en temes de proveïment d’aigua. És per això, que fer-ho d’una manera eficaç i cada vegada més responsable amb el medi ambient, és d’un mèrit notable. I aquesta és la principal funció d’Aigües de Barcelona.

En la seva pàgina web podem veure com l’empresa publico-privada està fortament lligada a la història i cultura de Barcelona, així com de la resta de poblacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En la seva secció de “L’aigua de la teva ciutat” podem investigar sobre el funcionament de cada ciutat i fins i tot de cada barri i aprendre sobre la seva història.

A més, Aigües de Barcelona contempla l’aigua com un bé públic i és conscient de les dificultats que té part de la població per a pagar les factures. És per això que intenta facilitar al màxim el pagament de les mateixes amb ajudes i bonificacions per als més desfavorits.

Finalment, destacar que malgrat les històries i rumors que corren entre la població sobre el mal estat i sabor de l’aigua de Barcelona, els *organos europeus pertinents avalen la qualitat de l’aigua de la ciutat comtal i demostren en els seus informes que és completament segura per a beure i que fins i tot està per sobre de la mitjana pactada amb els organismes internacionals.